EBC Khóa học tiếng anh thương mại

Đây là khoá học dành cho các học viên muốn làm việc tại nước ngoài hoặc các công ty yêu cầu sử dụng hoàn toàn tiếng Anh khi làm việc.
Học viên sẽ học được các kỹ năng cần thiết như phỏng vấn xin việc, viết thư, lập và sử dụng các bảng biểu, cách xử lý các cuộc gọi… bằng tiếng Anh. Khoá học giúp tăng khả năng giao tiếp tiếng Anh trong các tình huống kinh doanh thực tế.
Trình độ
Điểm bài kiểm tra đầu vào đạt từ level 5 trở lên
Thời khóa biểu
5 lớp 1:1 (Ngữ pháp, đọc, nghe, nói, viết), 2 lớp nhóm 1:4, 1 lớp tự chọn bổ sung
Thời gian học
8 giờ/ ngày, 40 giờ/ tuần
Lộ trình tiến bộ
Học viên có thể tăng 3 level sau 10 tuần học
Kiểm tra
Kiểm tra đầu vào, thi thử 4 tuần/ lần, bài thuyết trình hàng tháng.
Khai giảng
Thứ 2 hàng tuần.
Thời gian
Ít nhất 1 tuần
Độ tuổi tối thiểu
Từ 18 tuổi trở lên
Campus
Fella 1 (Mô hình Semi – Sparta)
Fella 2 (Mô hình Sparta)
Thư viện
Chỗ ngồi cố định dành cho mỗi học viên (Hoạt động 24 giờ).