Quy định về quyền riêng tư của English Fella


Áp dụng từ ngày 24 tháng Tám năm 2018
English Fella (“Chúng tôi”) quản trị trang web www.englishfella.com (“hệ thống”).
Chúng tôi xin thông báo với bạn những quy định về việc thu thập, sử dụng, lưu giữ các thông tin cá nhân cá nhân khi bạn sử dụng hệ thống và hợp tác với những dữ liệu này. Quyền riêng tư này của Eglish Fella được bảo trợ bởi FreePrivacyPolicy.com.
Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để cung cấp và nâng cấp hệ thống . Và bằng cách sử dụng hệ thống này, bạn đã đồng ý cho phép sử dụng các thông tin khi thu thập các dữ liệu với điều khoản nhất định. Trừ khi có định nghĩa khác về quyền riêng tư này, giới hạn sử dụng quyền riêng tư đồng nghĩa với Giới hạn và điều kiện của chúng tôi, tương tự tại trang chủ www.englishfella.com

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập những dạng thông tin khác nhau từ bạn để cung cấp và nâng cấp cho những phiên bản và thay đổi khác nhau trong hệ thống của chúng tôi .

Loại thông tin cung cấp

Thông tin cá nhân
Khi sử dụng hệ thống của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số dữ liệu thông tin cá nhân để sử dụng cho việc liên hệ và định danh(“Dữ liệu cá nhân”). Các thông tin cá nhân có thể đồng nhất, nhưng không giới hạn:
 • Địa chỉ email
 • Họ và tên của bạn
 • Địa chỉ, Tỉnh, Thành, Huyện, Phường / Mã bưu điện, Thành phố
 • Bản ghi sử dụng dữ liệu
Sử dụng dữ liệu
Chúng tôi thậm chí có thể thu thập các thông tin để hệ thống có thể truy cập và sử dụng (“Sử dụng dữ liệu”). Các dữ liệu sử dụng có thể bao gồm các thông tin từ địa chỉ IP máy tính mà bạn đang sử dụng, các loại truy cập, các bản dịch, các phiên bản hệ thống, các trang trên hệ thống của chúng tôi mà bạn đã truy cập, thời gian bạn truy cập, thời gian sử dụng hệ thống trên các trang này, các thông tin về thiết bị bạn sử dụng và một số thông tin khác.
Kiểm tra và cung cấp bản ghi dữ liệu
Chúng tôi sử dụng bản ghi dữ liệu tương tự cách kiểm tra tính hoạt động trên hệ thống của chúng tôi và lưu dữ về hệ thống chính.
Những bản ghi dữ liệu với lượng thông tin nhỏ nhưng đôi khi sẽ bao gồm một thông số ẩn danh. Hệ thống lưu giữ bản ghi sẽ gửi lượt truy cập của bạn từ hệ thống và lưu trữ trong thiết bị của bạn. Việc kiểm tra hệ thống thậm chí sẽ dử dụng các thông tin về hệ thống dẫn đường, các bản ghim và định dạng thu thập các thông tin, nhằm nâng cấp và đa dạng hệ thống của chúng tôi.
Bạn có thể chỉ dẫn lượt truy cập, và xoá các dữ liệu hoặc định dạng khi dữ liệu đã được gửi đi. Tuy nhiên, nếu bạn không cho phép truy cập, bạn có thể sẽ không thể sử dụng một số tính năng trên hệ thống của chúng tôi.
Ví dụ về thông tin chúng tôi sử dụng:
 • Phiên thông tin. Chúng tôi sử dụng phiên thông tin để vận hành hệ thống của chúng tôi.
 • Quyền ưu tiên thông tin. Chúng tôi sử dụng quyền ưu tiên thông tin để ghi nhớ hoạt động và phương thức cài đặt của bạn.
 • Bảo mật thông tin. Chúng tôi sử dụng bảo mật thông tin để bảo mật các mục đích khác nhau.

Sử dụng dữ liệu

English Fella sử dụng thu thập dữ liệu cho các mục đích khác nhau:
 • Để cung cấp và bảo trì hệ thống
 • Để thông báo cho bạn về thay đổi trong hệ thống của chúng tôi
 • Để cho phép bạn tham gia nhưng không làm ảnh hưởng để hệ thống của chúng tôi khi bạn lựa chọn
 • Để cung cấp cho hệ thống chăm sóc khách hàng
 • Để cung cấp phân tích các giá trị thông tin từ đó chúng tôi có thể nâng cấp hệ thống
 • Để quản trị người dùng hệ thống
 • Để nhận biết, xử lý các địa chỉ thông số kỹ thuật

Chuyển tiếp dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm dữ liệu cá nhân, có thể được chuyển tiếp, bảo trì trên máy tính đặt ngoài khu vực bạn đang sinh sống và các hệ thống chính quyền sẽ bảo mật các thông số này.
Nếu khu vực của bạn nằm ngoài Philippines và bạn chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, vui lòng lưu ý chúng tôi sẽ chuyển tiếp dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân đến Philippine và xử lý dữ liệu tại đó .
Sự đồng ý của bạn về quyền riêng tư này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý cho phép những thông tin của bạn có thể được chuyển giao đến hệ thống khác.
English Fella sẽ ghi nhận những phản hồi cần thiết về dữ liệu của bạn và cung cấp theo quyền riêng tư này, cũng nhưng không chuyển tiếp dữ liệu cá nhận của bạn đến tổ chức hay một quốc gia khác ngoại trừ những nơi được cho phép và bảo mật các thông tin cá nhân của bạn.

Truy xuất dữ liệu

Những yêu cầu hợp pháp
English Fella có thể truy xuất các dữ lệu cá nhân của bạn cho những mục đích cần thiết để:
 • Cung cấp cho một văn bản pháp luật
 • Để bảo vệ và định dạng sở hữu của English Fella
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra những hành vi sai trái liên quan đến dịch vụ
 • Để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng dịch vụ hoặc cộng đồng
 • Để bảo vệ những trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu của bạn là điều quan trọng với chúng tôi, nhưng nhớ rằng không có một phương pháp lưu thông sữ liệu nào trên mạng, hoặc có các phương thức lưu trữ điện tử có thể được bảo mật hoàn toàn. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba để cung cấp cho Dịch vụ của chúng tôi ("Nhà cung cấp dịch vụ"), thay mặt chúng tôi cung cấp Dịch vụ, để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
Bên thứ ba có thể truy cập dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ thay chúng tôi và không tiết lộ các thông tin vì mục đích khác.
Phân tích sữ liệu
Chúng tôi có thể sử dụng một bên thứ ba để kiểm soát và phân tích dữ liệu sử dụng cho hệ thống của chúng tôi.
 • Hệ thống phân tích của Google
Hệ thống phân tích của Google là dịch vụ phân tích trang web để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập. Google có thể thu thập dữ liệu khi kiểm tra và giám sát hệ thống của chúng tôi. Những dữ liệu này được chia sẻ với hệ thống khác của Google . Google có thể sử dụng các dữ liệu được thu thập để minh hoạ cá nhân cho các hệ thống quảng cáo .
Bạn có thể từ chối cung cấp thông tin về các hoạt động của mình trên dịch vụ phân tích dữ liệu của Google bằng cách cài đặt các tiện ích bổ sung từ chối hệ thống phân tích của Google. Các tiện ích bổ sung cung cấp cho hệ thống phân tích của Google (ga.js,analytics.js, và dc.js) chia sẻ thông tin về hoạt động truy cập.
Để biết thêm thông tin về tính năng bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Điều khoản và quyền riêng tư của Google: https://polaho.google.com.vn/privacy?hl=en

Liên kết đến các hệ thống khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi vận hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mỗi trang web bạn truy cập.
Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông số của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Chính sách cấm truy nhập từ trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không cung cấp và chấp nhận đối với người dưới 18 tuổi (“Trẻ em”)..
Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con cái của bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi nhận thấy chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em mà không có sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi cập nhật Chính sách bảo mật của theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này.
Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và ghim những thông báo về Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật "ngày có hiệu lực" ở đầu Chính sách bảo mật này.
Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết mọi thay đổi. Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì về quyền riêng tư, vui lòng liên hệ chúng tôi:
 • Theo địa chỉ email: englishfella@englishfella.com
 • Hoặc bằng cách truy cập trang này trên website: https://englishfella.com/inquiry