Tính chi phí học tập


Chưa bao gồm
※ Phí SSP (Special Student Permit - giấy phép học tập tại Philippines : Học viên có thể thanh toán trước cùng học phí, chi phí là 150USD; hoặc thanh toán tại trường cùng chi phí địa phương)
※ Vé máy bay của học viên (khoảng 300$-500$)- vui lòng liên hệ đại lý đặt vé để biết thêm chi tiết
※ Các chi phí địa phương : vui lòng xem chi tiết tại mục Chi phí địa phương