PIC-4

PIC-5

PIC-6


KHOÁ HỌC GIAO TIẾP PIC-4

Khoá học giúp học viên nhanh chóng hoà nhập và tạo hiệu quả cao nhất cho việc giao tiếp tiếng Anh.
Khóa học bao gồm 4 lớp 1:1, 3 lớp nhóm, 1 lớp bổ sung.
Học viên bắt buộc tham gia thời gian tự học và có bài kiểm tra hàng ngày.
Trình độ
Từ cấp độ 1 đến cấp độ 9 (Sơ cấp đến cao cấp)
Thời khoá biểu
4 lớp 1:1 (Nghe/Nói/Đọc/Ngữ pháp), 2 lớp nhóm 1:4; 1 lớp nhóm 1:8, 1 lớp tự chọn bổ sung
Giờ học
8 tiếng/ngày - 40 tiếng/tuần
Lộ trình học
Tăng level mỗi 4 tuần (từ trình độ sơ cấp)
Bài kiểm tra
Kiểm tra đầu vào, kiểm tra trình độ 4 tuần/lần
Khai giảng
Thứ Hai hàng tuần
Bài kiểm tra
Kiểm tra đầu vào, kiểm tra trình độ 4 tuần/lần
Khai giảng
Thứ Hai hàng tuần
Thời gian học
Từ 1 tuần trở lên, không giới hạn
Độ tuổi tối thiểu
Từ 15 tuổi trở lên
Địa điểm học
Campus 1 (Sparta) & 2 (J-sparta & Classic)
Thư viện
Classic: chỗ ngồi tự do; J-sparta & Sparta: chỗ ngồi cố định

KHOÁ HỌC GIAO TIẾP PIC-5

Khoá học được thiết kế cho học viên với thời lượng học giao tiếp nhiều hơn.
Với khoá học này, học viên có thể học từ 6 -8 lớp, với 2 lớp giao tiếp mỗi ngày. Thời lượng học nói nhiều hơn giúp học viên đạt được hiệu quả cao nhất trong việc phát triển kỹ năng giao tiếp.
Trình độ sơ cấp : Dành cho học viên với trình độ giao tiếp cơ bản nhưng muốn đặc biệt trú trọng hơn về phần giao tiếp.
Trình độ trung cấp : Dành cho học viên với trình độ tương đương với TOEIC 600 trở lên, có vốn từ vựng và ngữ pháp tốt nhưng chưa giao tiếp được thành thạo và tự nhiên.
Trình độ cao cấp : Dành cho học viên đã có vốn từ vựng và cấu trúc câu ở mức cơ bản nhưng cần nâng cao ở mức độ phức tạp và mở rộng trong mọi lĩnh vực.
Trình độ
Từ cấp độ 1 đến cấp độ 9 (Sơ cấp đến cao cấp)
Thời khoá biểu
5 lớp 1:1 (Ngữ pháp/ Đọc/ 2 lớp Nói/ Nghe), 1 lớp nhóm 1:4; 1 lớp nhóm 1:8, 1 lớp tự chọn bổ sung
Giờ học
8 tiếng/ngày – 40 tiếng/tuần
Lộ trình học
Tăng level mỗi 4 tuần (từ trình độ sơ cấp)
Bài kiểm tra
Kiểm tra đầu vào, kiểm tra trình độ 4 tuần/lần
Khai giảng
Thứ Hai hàng tuần
Thời gian học
Từ 1 tuần trở lên, không giới hạn
Độ tuổi tối thiểu
Từ 15 tuổi trở lên
Địa điểm học
Campus 1 (Sparta) & Campus 2 (J-sparta & Classic)
Thư viện
Classic: chỗ ngồi tự do; J-sparta & Sparta: chỗ ngồi cố định

KHOÁ HỌC GIAO TIẾP PIC-6

Khoá học được thiết kế cho học viên với thời lượng học giao tiếp nhiều hơn.
Với khoá học này, học viên có thể học từ 6 -8 lớp mỗi ngày. Thời lượng học nói nhiều hơn giúp học viên đạt được hiệu quả cao nhất trong việc phát triển kỹ năng giao tiếp.
Trình độ sơ cấp : Dành cho học viên với trình độ giao tiếp cơ bản nhưng muốn đặc biệt chú trọng hơn về phần giao tiếp.
Trình độ trung cấp : Dành cho học viên với trình độ tương đương với TOEIC 600 trở lên, có vốn từ vựng và ngữ pháp tốt nhưng chưa giao tiếp được thành thạo và tự nhiên.
Trình độ cao cấp : Dành cho học viên đã có vốn từ vựng và cấu trúc câu ở mức cơ bản nhưng cần nâng cao ở mức độ phức tạp và mở rộng trong mọi lĩnh vực.
Trình độ
Từ cấp độ 1 đến cấp độ 9 (Sơ cấp đến cao cấp)
Thời khoá biểu
6 lớp 1:1 (Ngữ pháp – Viết/ Đọc/ 2 lớp Nói/ Nghe); 1 lớp nhóm 1:8 (Mẫu câu hoặc Nói), 1 lớp (Tự chọn) Lớp học ngoài giờ
Giờ học
8 tiếng/ngày – 40 tiếng/tuần
Lộ trình học
Tăng level mỗi 4 tuần (từ trình độ sơ cấp)
Bài kiểm tra
Kiểm tra đầu vào, kiểm tra trình độ 4 tuần/lần
Khai giảng
Thứ Hai hàng tuần
Thời gian học
Từ 1 tuần trở lên, không giới hạn
Độ tuổi tối thiểu
Từ 15 tuổi trở lên
Địa điểm học
Campus 1 (Sparta) & Campus 2 (J-sparta & Classic)
Thư viện
Classic: chỗ ngồi tự do; S-sparta & Sparta: chỗ ngồi cố định.