Chi phí địa phương


Phí đón tại sân bay
miễn phí (chỉ một lần khi đến)
Chi phí điện nước/quản lý
1800peso/tháng
Phí điều hoà
20peso/kw (chia đều cho số người trong phòng)
Thẻ ACR (dành cho học viên học từ 12 tuần trở lên)
3600peso
Sách/tài liệu học tập
tuỳ từng trình độ, khoá học của học viên, khoảng 1500-2500peso
VISA
Phí gia hạn visa theo bảng dưới đây
Thời gian học
Phí gia hạn
Tổng phí gia hạn
4 tuần
Free
Free
8 tuần
4140
4140
12 tuần
5410
9550
16 tuần
3440
12990
20 tuần
3440
16430
24 tuần
3440
19870
28 tuần
4850
25220
32 tuần
3440
28660