PRE-JEC

JEC

GEC


Pre-JEC KHOÁ TIẾNG ANH DÀNH CHO TRẺ EM 5-6 TUỔI

Khoá học được thiết kế để tạo được sự quan tâm và hứng thú học tiếng Anh cho trẻ em, giúp em các tự nguyện và chủ động trong việc học chứ không chỉ học vẹt.
Khoá học với 4 tiết 1:1 giúp học viên phát triển tất cả các kỹ năng: Ngữ pháp, Nghe, Nói và Đọc.
Phụ huynh có thể đồng hành động viên học tập, kiểm tra cùng học viên trong suốt khoá học.
Trình độ
JEC trình độ từ 1 đến 9.
Thời khóa biểu
4 lớp 1:1 (Ngữ pháp/ Đọc/ Nói/ Nghe/); 1 lớp (Tự chọn) Từ vựng + Lớp tự học; 1 lớp (Tự chọn) Lớp học ngoài giờ - 1 hr
Thời lượng học
6 tiếng / ngày, 30 tiếng / tuần
Lộ trình tiến bộ
Học viên kỳ vọng tăng ít nhất 1 level sau mỗi 4 tuần học
Bài kiểm tra
 Kiểm tra đầu vào (G,R,S,L), Kiểm tra định kì (G,R,S,L) mỗi 4 tuần
Khai giảng
Thứ 2 hàng tuần
Thời gian khóa học
Ít nhất 1 tuần, không giới hạn
Độ tuổi tối thiểu
Từ 05 đến 06 tuổi
Cơ sở
Fella 1
Fella 2
Thư viện
Thư viện dành riêng cho trẻ em

JEC KHOÁ TIẾNG ANH DÀNH CHO TRẺ EM 7-15 TUỔI

Khoá học được thiết kế để tạo được sự quan tâm và hứng thú học tiếng Anh cho trẻ em, giúp em các tự nguyện và chủ động trong việc học chứ không chỉ học vẹt.
Khoá học với tối đa 6 tiết 1:1 giúp học viên phát triển tất cả các kỹ năng: Ngữ pháp, Nghe, Nói, Đọc, Viết.
Phụ huynh có thể đồng hành động viên học tập, kiểm tra cùng học viên trong suốt khoá học.
Trình độ
JEC trình độ từ 1 đến 9.
Thời khóa biểu
6 lớp 1:1 (Ngữ pháp/ Đọc/ Nói (2)/ Viết/ Nghe) dành cho trẻ em độ tuổi từ 10-15 tuổi, 4 lớp học 1:1 & 2 lớp học nhóm 1:4 (Nói & Viết) dành cho trẻ em độ tuổi từ 07-09 tuổi; 1 lớp (Tự chọn) Từ vựng + Lớp tự học; 1 lớp (Tự chọn) Lớp học ngoài giờ
Thời lượng học
8 tiếng / ngày, 40 tiếng / tuần
Lộ trình tiến bộ
Học viên kỳ vọng tăng ít nhất 1 level sau mỗi 4 tuần học
Bài kiểm tra
Kiểm tra đầu vào (G,R,S,L,W,V), Kiểm tra định kì (G,R,S,L,W,V) mỗi 4 tuần

Khai giảng
Thứ 2 hàng tuần
Thời gian
Ít nhất 1 tuần, không giới hạn
Độ tuổi tối thiểu
Từ 7 đến 15 tuổi
Campus
Fella 1
Fella 2
Thư viện
Thư viện dành riêng cho trẻ em

GEC KHOÁ HỌC DÀNH CHO PHỤ HUYNH

Là khoá học cha mẹ đồng hành cùng con cái khi học tập tại English Fella.
Với 3 lớp học 1:1, phụ huynh cũng có thể trực tiếp kiểm tra năng lực tiếng Anh của con cái. Đồng thời có thể phát triển kỹ năng giao tiếp hàng ngày, tận hưởng thời gian đi mua sắm hoặc du lịch cuối tuần.
Trình độ
GEC trình độ từ 1 đến 9
Thời khóa biểu
3 lớp 1:1 (Chỉ tập trung hoàn toàn vào Nói), 1 lớp (Tự chọn) Lớp học ngoài giờ
Thời lượng học
4 tiếng / ngày, 20 tiếng / tuần
Lộ trình tiến bộ
Học viên có thể tăng 1 level sau mỗi 4 tuần học

Bài kiểm tra
Kiểm tra đầu vào (S), Kiểm tra định kì (S) mỗi 4 tuần

Khai giảng
Thứ 2 hàng tuần
Thời gian
Ít nhất 1 tuần, không giới hạn
Campus
Fella 1
Fella 2
Thư viện
Chỗ ngồi tự do và không bắt buộc