JEC

GEC


JEC KHOÁ TIẾNG ANH DÀNH CHO TRẺ EM

Khoá học được thiết kế để tạo được sự quan tâm và hứng thú học tiếng Anh cho trẻ em, giúp em các tự nguyện và chủ động trong việc học chứ không chỉ học vẹt.
Khoá học với 6 tiết 1:1 giúp học viên phát triển tất cả các kỹ năng: Ngữ pháp, Nghe, Nói, Đọc, Viết và Từ vựng.
Phụ huynh có thể đồng hành động viên học tập, kiểm tra cùng học viên trong suốt khoá học.
Trình độ
JEC trình độ từ 1 đến 9.
Thời khóa biểu
6 lớp 1:1 (Ngữ pháp/ Đọc/ Nói/ Viết/ Nghe/Từ vựng).
Thời lượng học
6 tiếng / ngày, 30 tiếng / tuần
Lộ trình tiến bộ
Học viên có thể tăng 1 level sau mỗi 4 tuần học
Bài kiểm tra
Campus 1 (Bài kiểm tra đầu vào, thi thử 4 tuần/lần).
Campus 2 (9 cấp độ, Mỗi cấp độ cần học khoảng 3 đến 4 tuần).
Khai giảng
Thứ 2 hàng tuần
Thời gian
Ít nhất 1 tuần
Độ tuổi tối thiểu
Từ 5 đến 15 tuổi
Campus
Fella 1 (Mô hình Semi – Sparta)
Fella 2 (Mô hình Sparta)
Thư viện
Chỗ ngồi cố định dành cho mỗi học viên (Hoạt động 24 giờ).

GEC KHOÁ HỌC DÀNH CHO PHỤ HUYNH

Là khoá học cha mẹ đồng hành cùng con cái khi học tập tại English Fella.
Với 4 lớp học 1:1, phụ huynh cũng có thể trực tiếp kiểm tra năng lực tiếng Anh của con cái. Đồng thời có thể phát triển kỹ năng giao tiếp hàng ngày, tận hưởng thời gian đi mua sắm hoặc du lịch cuối tuần.
Trình độ
GEC trình độ từ 1 đến 9
Thời khóa biểu
4 lớp 1:1 (Nghe/ Nói/ Đọc/ Viết), 1 lớp tự chọn bổ sung
Thời lượng học
5 tiếng / ngày, 25 tiếng / tuần
Lộ trình tiến bộ
Campus 1 (Học viên có thể tăng 1 level sau mỗi 4 tuần học).
Campus 2(9 cấp độ, Mỗi trình độ sẽ chiến 3 đến 4 tuần học).
Bài kiểm tra
Campus 1 (Bài kiểm tra đầu vào, thi thử 4 tuần/lần).
Campus 2 (9 cấp độ, Mỗi cấp độ cần học khoảng 3 đến 4 tuần)
Khai giảng
Thứ 2 hàng tuần
Thời gian
Ít nhất 1 tuần
Campus
Fella 1 (Mô hình Semi – Sparta)
Fella 2 (Mô hình Sparta)
Thư viện
Chỗ ngồi cố định dành cho mỗi học viên (Hoạt động 24 giờ).