SSC


SSC Silver Speaking Course - Khóa học dành cho người lớn tuổi


Khóa học này dành cho người lớn tuổi (50 tuổi trở lên) muốn phát triển kỹ năng nói tiếng Anh của mình. Khóa học nhằm cung cấp cho người học một sự luyện tập liên tục và không ngừng nghỉ để nói tiếng Anh trong suốt quá trình học. Điều này cũng giúp học viên tập trung vào nâng cao kỹ năng nói chuyên sâu và sớm tự tin sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp hằng ngày. Hơn nữa, điều này cũng giúp học viên hoàn thiện kỹ năng nói của mình, đặc biệt là trong các lĩnh vực học thuật, xã hội hay kinh doanh.
Trình độ
Levels 1-9 (Sơ cấp – Nâng cao).
Thời khóa biểu
Lớp 1:1 – 5 giờ (Hội thoại, Tương tác, Diễn đạt hàng ngày, Tranh Luận, Câu hỏi, Mẫu câu), Lớp 1:8 – 1 giờ, Lớp học tự chọn ngoài giờ – 1 giờ.
Thời lượng học
7 giờ/ ngày, 35 giờ/ tuần.
Lộ trình tiến bộ
Tăng 1 cấp độ sau mỗi 4 tuần (Trình độ sơ cấp).
Bài kiểm tra
Kiểm tra đầu vào (G,R,S,L), Kiểm tra định kì (G,R,S,L) mỗi 4 tuần
Khai giảng
Mỗi thứ Hai
Thời gian khóa học
Ít nhất 1 tuần, không giới hạn
Độ tuổi tối thiểu
50 trở lên
Cơ sở
Fella 1 & Fella 2
Thư viện
Classic: chỗ ngồi tự do; J-sparta & Sparta: chỗ ngồi cố định