EBC

EBC Бизнессийн англи хэл

Бизнесийн англи хэлний сургалт нь ажил хайж буй мэргэжлийн хүмүүст эсвэл хувь хүмүүст зориулагдсан болно.
Сурагчид ажлын ярилцлага, захидал бичих, үр дүнтэй санамж бичиг бичих, утсаар ярих зэрэг тодорхой нөхцөлд шаардлагатай ур чадварыг эзэмших боломжтой болсон.
Бизнесийн практик нөхцөлд сурагчдын харилцааны чадварыг бэхжүүлэх зорилготой.
Түвшин
EBC 2-с дээш
Хичээлийн хуваарь
Ганцаарчилсан анги 5 цаг /G,R,L,S,W/, 1*4 анги 2 цаг, premium class 1 цаг
Ном сурах бичиг
Market Leader 3- р хэвлэл
Хичээллэх цаг
Өдөрт 8 цаг, 7 хоногт 40 цаг
Түвшний удирдамж
3-р түвшинөөс дээш 10 долоо хоног
Шалгалт
EBC түвшний шалгалт, сар бүрийн шалгалт+ сарын бүрийн танилцуулга
Хичээл эхлэх өдөр
Даваа гариг
Үргэлжлэх хугацаа
10 долоо хоногоос дээш
Насны доод хязгаар
18-аас дээш
Оюутны хотхон
1-р кампус /main/
2-р кампус /sparta/
Номын сан
Энгийн оюутан: Байршилыг сонгох (Хямдралтай оюутанууд: Нэгж номын сурагчийн байршил)