English Fella-гийн бусад үйл ажиллагаа


1-р оюутны хотхон

 • Laundry Area #1
 • Cafella (Coffee Shop) #3
 • Cafella (Coffee Shop) #2
 • Cafella (Coffee Shop) #1
 • Library #2
 • Library #1
Laundry Area #1
Cafella (Coffee Shop) #3
Cafella (Coffee Shop) #2
Cafella (Coffee Shop) #1
Library #2
Library #1

2-р оюутны хотхон

 • Cafella (Coffee Shop) #5
 • Cafella (Coffee Shop) #4
 • Cafella (Coffee Shop) #3
 • Cafella (Coffee Shop) #2
 • Cafella (Coffee Shop) #1
 • Library #2
 • Library #1
 • Laundry area
 • Bamboo Cottage
Cafella (Coffee Shop) #5
Cafella (Coffee Shop) #4
Cafella (Coffee Shop) #3
Cafella (Coffee Shop) #2
Cafella (Coffee Shop) #1
Library #2
Library #1
Laundry area
Bamboo Cottage