PIC-4

PIC-5


PIC-4 эрчимжүүлсэн хичээлийн хөтөлбөр 4

Энэ сургалт нь сурагчдыг сурах таатай орчинд англи хэлийг эрчимтэй сурахад зориулагдсан болно.
Ганцаарчилсан 4 цаг, 3 групп хичээл болон нэг premium ангитай.
Сурагчид өдөр бүр бие даан суралцах цагтаа оролцож, үгсийн сангаас өдөр бүр тест хийлгэх үүрэгтэй.
Түвшин
1-9-р түвшинтэй /анхан шатнаас ахисан шат хүртэл/
Хичээлийн хуваарь
ганцаарчилсан анги 4 цаг /G,R,L,S,/, 1*4 2 цаг, 1*8 1 цаг, 1 цаг premium анги, заавал суралцах 2,5 цаг, өдөр бүр 0.5 цаг үгсийн сангийн тест, бямба гаригийн анги 2 цаг.
Хичээллэх цаг
Өдөрт 8 цаг, 7 хоногт 42 цаг
Түвшний удирдамж
4 долоо хоног бүр анхан шатнаас дээш
Шалгалт
Түвшин тогтоох шалгалт, 4 долоо хоног бүр түвшин тогтоох шалгалт
Хичээл эхлэх өдөр
Даваа гариг
Үргэлжлэх хугацаа
12 долоо хоногоос дээш
Хичээл эхлэх өдөр
Даваа гариг
Үргэлжлэх хугацаа
12 долоо хоногоос дээш
Насны хязгаар
15-аас дээш
Оюутны хотхон
2-р кампус /sparta/
Номын сан
Бүх сурагч суудалтай. /24 цаг нээлттэй/

PIC-5 эрчимжүүлсэн англи хэл 5

Энэ сургалтын зорилго нь сурагчдыг илүү хурдан ярьдаг болгоход чиглэсэн.
Үүний тусламжтайгаар сурагчид зургаагаас найман багштай хамт сурч, өдөрт дөрвөн цаг ярианы хичээл хийх боломжтой. Энэ нь сурагчдын ярианы чадварыг хөгжүүлэхэд илүү үр дүнтэй байх болно.
Анхан шат : Энэ түвшний хүмүүс зөвхөн үндсэн ярианы англи хэлийг ашиглах бөгөөд тэдэнд илүү их дадлага хэрэгтэй. Яриа сайжруулах сургалтанд хамрагдсанаар өдөрт ганцаарчилсан 5 цагийн хичээллэх бөгөөд гурван цагийг ярихад зориулдаг. Энэ нь богино хугацаанд сурагчдын ярианы чадварыг хөгжүүлэх болно.
Intermediate : Most students of this level have more than 600 TOEIC score and have good grammar and vocabulary skills. However, most of them still lack confidence in speaking English. This course enables them to focus in enhancing their speaking skill and in no time they can gain confidence in using the language in oral communication.
Ахисан түвшин : Энэ түвшний сурагчид англи хэлний үгсийн сан болон дүрмийн гүнзгий мэдлэгтэй байна. Энэ түвшний хүмүүсийн ярианы чадвар сайн байх бөгөөд эрдэм шинжилгээ, нийгмийн болон бизнесийн нөхцөл байдлыг сайжруулахад туслана. Энэ түвшний хүмүүс хурал, семинарт үг хэлэх, илгэлт тавих бизнес уулзалт хийх чадвартай болно.
Түвшин
1-9-р түвшинтэй /анхан шатнаас ахисан шат хүртэл/
Хичээллэх хуваарь
Ганцаарчилсан анги 5 цаг /3S/L/G&W or R/, 1*8 1 цаг, premium class 1 цаг
Хичээллэх цаг
Өдөрт 8 цаг, 7 хоногт 42 цаг
Түвшний удирдамж
4 долоо хоног бүр анхан шатнаас дээш
Шалгалт
Түвшин тогтоох шалгалт, 4 долоо хоног бүр түвшин тогтоох шалгалт
Хичээл эхлэх өдөр
Даваа гариг
Үргэлжлэх хугацаа
12 долоо хоногоос дээш
Насны доод хязгаар
15-аас дээш
Оюутны хотхон
2-р оюутны хотхон /Спарта/
Номын сан
Сурагч бүр суудалтай. 24 цаг нээлттэй.