Орон нутгийн төлбөр


Онгоцноос тосох
Үнэгүй /Зөвхөн тосох үйлчилгээ үнэгүй/
Суралцах зөвшөөрөл хэвлэх төлбөр
2019 оны 8 сард 6800 пессо болсон. Та бүртгүүлэх үедээ эсвэл элсэх үедээ төлж болно
Нислэгийн тийз
3,500-45,00 пессо. /Аялалын талаар зөвлөгөө авах бол бидэнтэй холбогдоно уу/
Виз
Төлбөрийн хэмжээ элсэлтийн хугацаанаас шалтгаалж өөрчлөгдөх ба орон нутгийн зардалыг сурагч ирсний дараа төлнө.
Түр оршин суух зөвшөөрөл
Хүлээн авсан өдрийн ханшийн дагуу өөрчлөгдөнө.
Ном сурах бичиг
Хүлээн авсан өдрийн ханшийн дагуу үнэ өөрчдөгдөнө.