PPT

PTFT


PPT Preparatory Part-Time TOEFL

Энэхүү сургалт нь гадаадад суралцах, сурагч солилцооны хөтөлбөрт хамрагдах, бусад улсад ажиллах хүсэлтэй сурагчдад зориулагдсан болно. Амжилтанд хүрэхийн тулд шалгалтанд бэлтгэх нь хүссэн албан ёсны онооны үр дүнг авах хамгийн сайн арга юм.
TOEFL + ESL сургалт нь сурагчдын ерөнхий англи хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх, бодит шалгалтанд бэлтгэх зорилготой юм.
Түвшин
TOEFL 30 оноо
Хичээлийн хуваарь
ESL ганцаарчилсан 2 цаг, TOEFL ганцаарчилсан 2 цаг, 1*4 2цаг, 1*8 1 цаг, premium class 1 цаг
Хичээллэх цаг
Өдөрт 8 цаг, 7 хоногт 40 цаг
Түвшин
Түвшин тогтоох шалгалт болон TOEFL шалгалт 4 долоо хоног бүр мокк тест
Хичээл эхлэх өдөр
Даваа гариг
Үргэлжлэх хугацаа
1 долоо хоногоос дээш
Насны хязгаар
15-аас дээш
Оюутны хотхон
1-р кампус
2-р кампус
Номын сан
Энгийн оюутан: Байршилыг сонгох (Хямдралтай оюутанууд: Нэгж номын сурагчийн байршил)

PTFT TOEFL-д бүтэн цагийн бэлтгэл

Энэхүү сургалт нь гадаадад суралцах, сурагч солилцооны хөтөлбөрт хамрагдах, бусад улсад ажиллах хүсэлтэй сурагчдад зориулагдсан болно. Амжилтанд хүрэхийн тулд шалгалтанд бэлтгэх нь хүссэн оноондоо хүрэх хамгийн сайн арга юм.
Бүтэн цагийн TOEFL анги анхан шатны мэдлэгтэй, ур чадвараа хөгжүүлж буй хүмүүст зориулагдсан болно. Өндөр оноо авахад нь туслахын тулд сургууль нь туршлагатай багш нарын тусламжтайгаар дадлага хийхийн тулд шинэчилсэн туршилтын материалыг өгдөг. Эдгээр нь сурагчдыг жинхэнэ шалгалтанд дасан зохицож, сул талыг нь үр дүнтэй сайжруулахад тусална.
Түвшин
TOEFL 40 оноо
Хичээлийн хуваарь
TOEFL ганцаарчилсан 4 цаг, /W, R, L, S/, 1*4 анги 2 цаг, 1*8 анги 1 цаг, premium анги 1 цаг
Хичээллэх цаг
Өдөрт 8 цаг, 7 хоногт 42 цаг
Шалгалт
TOEFL түвшин тогтоох шалгалт болон TOEFL шалгалт 4 долоо хоног бүр мокк тест
Шалгалт
Даваа гариг
Үргэлжлэх хугацаа
1 долоо хоногоос дээш
Насны хязгаар
15-аас дээш
Оюутны хотхон
1-р кампус
2-р кампус
Номын сан
Энгийн оюутан: Байршилыг сонгох (Хямдралтай оюутанууд: Нэгж номын сурагчийн байршил)