English Fella гийн түүх


2018

Багшлах эрх олгох мэргэжлийн сургалт, шалгалт.

2017

IELTS-ийн тойм сургалт.
IELTS-ийн сургалт болоод Бизнесийн англи хэлний сайжруулсан сургалт.
P.A.S.S тойм системийг хөгжүүлэх.
IDP-гаас магадлан итгэмжлэгдсэн.
Британий засгийн газраас шалгалт авах эрх бүхий төв нээгдсэн.

2016

TOEIC баталгаат онооны анги нээгдсэн.

2015

Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх төв нээгдсэн.
Cafella нээгдэв.
Японы компаниудаас хэл сургах төвөөр сонгогдсон.

2014

Филиппин улсын Сэбү Immaculate College-тай гэрээний санамж бичиг байгуулав.
Яриа сайжруулах сургалт нээгдэв.

2012

Ерөнхий англи хэл -6, PIC-5 сургалт нээгдэв.
2-р оюутны хотхонд 3 ортой дотуур байр баригдав.

2011

Сингапурын ERCI College-тэй гэрээний санамж бичиг байгуулав.
2-р оюутаны хотхонд 6-р дотуур байр баригдав.
Korea Economic.com гадаадад шилдэг англи хэлний шагнал гардуулах ёслол.

2010

PIGI сургалт нээгдэв.
2-р оюутны хотхонд 5-р дотуур байр баригдсан.
Sport Seoul.com шилдэг англи хэлний сургуулийн шагнал гардуулах ёслол.
Австралийн Viva College-тэй гэрээ байгуулав.

2009

DTI-аас магадлан итгэмжлэгдсэн.
2- оюутны хотхоныг өргөжүүлэх, Ерөнхий англи хэл болоод Спарта хөтөлбөрт зориулсан оюутны хотхоныг солих.
EBC ахисан түвшний сургалт нээгдэв.
1-р оюутны хотхоныг Спарта хотхон болгов.

2008

Филиппин улсын Сэбү хотод хамгийн том англи хэлний сургуулийг байгуулсан.
(2nd Campus in Talamban)

2007

IELTS, TOEFL нээлттэй сургалттай.

2006

Филиппин улсын Сэбү хотод анхны ерөнхий англи хэлний сургалт зохион байгуулагдсан.
(1st Campus in Talamban)
BIR-аас Бизнесийн зөвшөөрөл авсан.
Цагаачлалын газраас суралцах зөвшөөрөл магадлан итгэмжлэгдсэн.
TESDA-гаар магадлан итгэмжлэгдсэн.
English Fella-гийн өвлийн хотхон баригдсан.

2005

English Fella байгууллага нь үүсгэн байгуулагдсан.