Ерөнхий англи хэл 4

Ерөнхий англи хэл 6


Ерөнхий англи хэл 4 Ерөнхий англи хэл 4

Энэхүү сургалт нь англи хэлний анхан шатны мэдлэгтэй хүмүүс өөрийн мэдлэг чадвараа дээшлүүлэхэд зориулагдсан болно.
Дүрэм, унших, сонсох болон ярих дөрвөн чадварыг эзэмшсэн байх бөгөөд өөр өөр түвшний сурагчдад хамаардаг.
Сурагчдын ур чадварыг мэргэшсэн багш нар удирддаг.
Энэ сургалтын хөтөлбөрийн зорилго нь сурагчийн суурь түвшнийг дээшлүүлэх юм.
Түвшин
1-9-р түвшинтэй /анхан шатнаас ахисан шат хүртэл/
Хичээлийн хуваарь
ганцаарчилсан анги 4 цаг /G, R, L, S/, 1*4 2 цаг, 1*8 1 цаг, нээлттэй 1 цаг
Хичээллэх цаг
Өдөрт 8 цаг, 7 хоногт 40 цаг
Түвшний удирдамж
1-р түвшинээс дээш 4 долоо хоног бүр
Шалгалт
Түвшин тогтоох шалгалт, сар бүр түвшин тогтоох шалгалт
Хичээл эхлэх өдөр
Даваа гариг
Үргэлжлэх хугацаа
1 долоо хоногоос дээш
Насны хязгаар
15-аас дээш
Оюутны хотхон
1-р кампус /main/
Номын сан
Бүх сурагч суудалтай. /24 цаг нээлттэй/

Ерөнхий англи хэл 6 Эрчимжүүлсэн ярианы англи хэл 6

ENGLISH FELLA нь эрчимжүүлсэн англи хэлний сургалтаараа сурагчдад англи хэлээр тасралтгүй ярих туршлага өгөх зорилготой.
Ярианы сургалтаар сурагчид 6-8 багштай хамт суралцаж, өдөрт 4 цаг ярианы дадлага хийх боломжтой. Богино хугацаанд үр дүнтэй байх сургалт юм.
Анхан шат : Англи хэлний анхан шатны мэдлэгтэй илүү их ярианы дадлага хэрэгтэй хүмүүс суралцана. Эрчимжүүлсэн ярианы хөтөлбөр нь өдөрт 5 цагийн хичээл орох бөгөөд ганцаарчилсан 5 цагийн хичээлтэй. Бид тэдний ярих чадварыг богино хугацаанд дээшлүүлэхийг зорьдог.
Дунд шат : Ихэнхи сурагчид TOEIC 600 болон түүнээс дээш оноотой байдаг бөгөөд тэдний дүрмийн болон үгсийн сангийн чадвар сайн байдаг. Гэвч дийлэнхи нь англиар ярих итгэл муутай байдаг. Энэ сургалт нь тэдэнд ярианы чадвараа дээшлүүлэх, чөлөөтэй харилцан ярилцах боломжийг олгодог.
Ахисан түвшин : Энэ түвшний сурагчид англи хэлний үгсийн сан болон дүрмийн гүнзгий мэдлэгтэй байна. Энэ түвшний хүмүүсийн ярианы чадвар сайн байх бөгөөд эрдэм шинжилгээ, нийгмийн болон бизнесийн нөхцөл байдлыг сайжруулахад туслана. Энэ түвшний хүмүүс хурал, семинарт үг хэлэх, илгэлт тавих бизнес уулзалт хийх чадвартай болно.
Түвшин
1-9-р түвшинтэй /анхан шатнаас ахисан шат хүртэл/
Хичээлийн хуваарь
ганцаарчилсан анги 6 цаг /S-3, G, R, L, S/, 1*8 1 цаг, нээлттэй 1 цаг
Хичээллэх цаг
Өдөрт 8 цаг, 7 хоногт 40 цаг
Түвшний удирдамж
1-р түвшинээс дээш 4 долоо хоног бүр
Шалгалт
Түвшин тогтоох шалгалт, сар бүр түвшин тогтоох шалгалт
Хичээл эхлэх өдөр
Даваа гариг
Үргэлжлэх хугацаа
1 долоо хоногоос дээг
Насны доод хязгаар
15-аас дээш
Оюутны хотхон
1-р кампус
Номын сан
Бүх сурагч суудалтай. /24 цаг нээлттэй/