TOEIC

TOEIC + ESL

TOEIC Guarantee


TOEIC

Энэ анги нь ажиллах хүсэлтэй сурагчдад зориулагдсан болно. Амжилтанд хүрэхийн тулд шалгалтанд бэлтгэх нь хүссэн албан ёсны онооны үр дүнг авах хамгийн сайн арга юм.
Бүрэн цагийн TOEIC сургалт нь сурагчдын англи хэлний ерөнхий мэдлэгийг дээшлүүлэх, мөн бодит шалгалтанд бэлтгэх зорилготой юм. Та 3 ангиас сонгон суралцаж болно.
Түвшин
TOIEC 400 оноо.
Хичээлийн хуваарь
TOEIC ганцаарчилсан 4 цаг, 1*4 2цаг, 1*8 1 цаг, premium class 1 цаг.
※ TOEIC 1*1 /хувилбар А: L,R,S,W хувилбар B: L,L,R,R хувилбар C: S,S,W,W/.
※ 1*4 анги /TOIEC дүрэм/ үгсийн сань TOEIC R/L or S/W/.
※ 1*8 анги /унаган англи багштай анги/.
Хичээллэх цаг
Өдөрт 8 цаг, 7 хоногт 40 цаг.
Шалгалт
Түвшин тогтоох шалгалт болон 4 долоо хоног бүр мокк тест.
Хичээл эхлэх өдөр
Даваа гариг.
Үргэлжлэх хугацаа
1 долоо хоногоос дээш.
Насны хязгаар
15-с дээш.
Оюутны хотхон
1-р кампус
2-р кампус
Номын сан
Энгийн оюутан: Байршилыг сонгох (Хямдралтай оюутанууд: Нэгж номын сурагчийн байршил)

TOEIC + ESL

Энэхүү анги нь гадаадад суралцах, сурагч солилцооны хөтөлбөрт хамрагдах, бусад улсад ажиллах хүсэлтэй сурагчдад зориулагдсан болно. Амжилтанд хүрэхийн тулд шалгалтанд бэлтгэх нь хүссэн албан ёсны онооны үр дүнг авах хамгийн сайн арга юм.

TOEIC + ESL сургалт нь сурагчийн англи хэлний ерөнхий мэдлэгийг дээшлүүлэх, бодит шалгалтанд бэлтгэх зорилготой юм.

Түвшин
TOEIC 250-300 оноотой.
Хичээлийн хуваарь
Ерөнхий англи хэл ганцаарчилсан 2 цаг, TOEIC ганцаарчилсан 2 цаг, 1*4 2 цаг, 1*8 1 цаг.
1-р кампус нээлттэй 1 цаг
2-р кампус premium 1 цаг
Хичээллэх цаг
Өдөрт 8 цаг 7 хоногт 40 цаг.
Шалгалт
Түвшин тогтоох шалгалт, 7 хоног бүр тест шалгалт.
Хичээл эхлэх өдөр
Даваа гариг.
Үргэлжлэх хугацаа
1 долоо хоногоос дээш.
Насны хязгаар
15-аас дээш.
Оюутны хотхон
1-р кампус
2-р кампус
Номын сан
Энгийн оюутан: Байршилыг сонгох (Хямдралтай оюутанууд: Нэгж номын сурагчийн байршил)

TOEIC баталгаат онооны анги

English Fella нь TOEIC-ийн 9 жилийн туршлагатай. Бид туршлага дээрээ суурилан TOEIC-д өндөр оноотой баталгаатай хөтөлбөрийг бэлтгэсэн. Энэ нь томоохон компаниудад ажилд орохоор бэлтгэж байгаа хүмүүст эсвэл бусад зорилгоор албан ёсны оноог авах шаардлагатай байгаа хүмүүст зориулсан анги болно.
Түвшин
Баталгаат оноо +150 / 400-495 оноотой байх/
Баталгаат оноо 700 / 500-645 оноотой байх/
Баталгаат оноо 800 / 500—645 оноотой байх/
Баталгаат оноо 900 / 800 дээш оноотой байх/
Албан ёсны оноо байхгүй бол бид элсэлтийн шалгалтын оноог харна.
Хичээлийн хуваарь
Ганцаарчилсан 4 цаг, 1*4 2 цаг, 1*8 1 цаг,
※ 1*1 TOEIC сонсох 2 цаг, унших 2 цаг.
※ 1*4 2 цаг, /TOEIC R/L, TOEIC дүрэм үгсмйн сан/.
※ 1*8 1 цаг, унаган англи хэлтэй багштай.
Баталгаа
English Fella нь сурагчийг суралцах хугацаанд TOEIC-ийн албан ёсны тестийг 2 удаа санал болгодог. Хэрэв сурагч шалгалт өгсний дараа зорилтод оноондоо хүрээгүй бол TOEIC-ийн 4 долоо хоногийн нэмэлт ангиудыг баталгааны нөхцлөөр үнэгүй олгодог.
Баталгааны нөхцөл: 12-аас доошгүй долоо хоног суралцах 97-аас дээш хувийн ирцтэй, ямар ч анхааруулга, зөрчил гаргаагүй, мокк тщстийг бөглөсөн байх.
English Fella нь mp3 файл, 20 гаруй мокк тестийг үнэгүй сонсох, албан ёсны тестийн програмыг боловсруулах, туршилтын төв рүү илгээх үйлчилгээг санал болгодог.
Хичээллэх цаг
Өдөрт 8 цаг, 7 хоногт 42 цаг, заавал бие даан сурах бөгөөд Лхагва болон Бямба гаригт мокк шалгалт өгнө. Сурагчид зорилтод оноонд хүрсэн тохиолдолд TOIEC ярих болон бичих ангийг өөрчилж болно.
Шалгалт
Түвшин тогтоох шалгалт, 2 удаа мокк шалгалт өгөх.
Хичээл эхлэх өдөр
Даваа гариг.
Үргэлжлэх хугацаа
12 долоо хоногоос доошгүй хугацаатай.
Насны доод хязгаар
15-аас дээш.
Оюутны хотхон
2-р кампус /Спарта/.
Ноиын сан
Энгийн оюутан: Байршилыг сонгох (Хямдралтай оюутанууд: Нэгж номын сурагчийн байршил)