Ерөнхий нөхцлүүд


Манай веб сайтад тавтай морилно уу. Хэрвээ та манай веб сайтыг үргэлжлүүлэн үзэхээр бол English Fella-гийн харилцааны нууцлалын бодлгоыг дагаж мөрдөх ёстой. Хэрвээ та зөвшөөрөхгүй байгаа бол манай веб сайтыг бүү ашиглаарай.
Энэхүү веб сайтад "Бид" ба "Манай" гэх нэр томъёо нь Филиппин улсын Сэбү хотын Tigbao, Talamban-д байрлах English Fella-тай хамааралтай юм. Веб сайтын "ТА" гэх нөхцөл нь харилцагчид хамааралтай.
Веб сайтыг ашиглаж байхдаа дараах нөхцлийг лагаж мөрдөнө.
  • Веб сайтаас зөвхөн ерөнхий мэдээллийг ашиглана. Энэ нь анхааруулахгүйгээр өөрчлөгдөж болно.
  • Энэ веб сайт нь хайлтын тохиргоог хянах зорилготой. Та хайлтын тохиргоог ашиглахыг зөвшөөрвөл хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээд ашиглахыг бид зөвшөөрнө.
  • Ямарваа нэг байдлаар гуравдагч этгээдийн веб сайтаас олж авсан мэдээлэл, түүний үнэн зөв байдал гүйцэтгэл үнэн эсвэл тохирсон эсэхэд бид хариуцлага хүлээхгүй. Ийм мэдээлэл нв алдаатай мэдээлэл байж болох ч бид хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээгээр хариуцлага хүлээхгүй.
  • Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.
  • Та энэ веб сайт дээр байгаа аливаа мэдээлэл материалыг зөвшөөрөлгүй ашиглавал хариуцлага хүлээх болно. Энэхүү мэдээллийн сайт дээр байгаа мэдээлэл нь тодорхой шаардлагыг хангах үүрэгтэй.
  • Энэхүү веб сайтад байгаа барааны тэмдэг нь зөвшөөрөгдсөн байх болно.
  • Энэхүү вебсайтыг зөвшөөрөлгүй ашиглах нь иргэний болон эрүүгийн гэмт хэргийн шинжтэй нэхэмжлэл гаргахад хүргэж болно.
  • Зарим веб сайтын холбоосыг агуулж болно. Эдгээр холбоосууд нь танд нэмэлт мэдээлэл өгөх зорилгоор хийгдсэн болно. Эдгээр веб сайтуудыг бид дэмжиж байгаа гэсэн үг биш юм. Холбоотой веб сайтын агуулгад бид ямарч хариуцлага хүлээхгүй.
  • Таны веб сайт ашиглах болон веб сайттай холбоотой аливаа маргаан нь Филиппин улсын хуулиар зохицуулагдана.