PRE-JEC

JEC

GEC


Pre-JEC багачуудын англи хэл

Энэхүү сургалт нь хүүхдүүдийг англи хэлийг суралцуулах зорилготой юм.
Ганцаарчилсан 6 цагийн хичээлтэй бөгөөд: дүрэм, унших, ярих, сонсох, бичих болон үгсийн санг сайжруулах.
Сурагчид асран хамгаалагч зайлшгүй шаардлагатай.
Түвшин
JEC 1-9 хүртэлх түвшин
Хичээлийн хуваарь
Багачуудын ганцаарчилсан анги 4 цаг /G,R,L,S,
Хичээллэх цаг
Өдөрт 4 цаг, 5 хоногт 25 цаг
Түвшний удирдамж
1-р түвшинөөс дээш 4 долоо хоног
Шалгалт
1-р кампус /түвшин тогтоох шалгалт, 4 долоо хоног бүр түвшин тогтоох шалгалт/
2-р кампус /9-р түвшинтэй, 3-4 долоо хоног бүр түвшин тогтоох шалгалт/
Хичээл эхлэх өдөр
Даваа гариг
Үргэлжлэх хугацаа
8 долоо хоногоос дээш
Насны хязгаар
5-6 настай
Оюутны хотхон
1-р кампус
2-р кампус 
Номын сан
Энгийн оюутан: Байршилыг сонгох (Хямдралтай оюутанууд: Нэгж номын сурагчийн байршил)

JEC багачуудын англи хэл

Энэхүү сургалт нь хүүхдүүдийг англи хэлийг суралцуулах зорилготой юм.
Ганцаарчилсан 6 цагийн хичээлтэй бөгөөд: дүрэм, унших, ярих, сонсох, бичих болон үгсийн санг сайжруулах.
Сурагчид асран хамгаалагч зайлшгүй шаардлагатай.
Түвшин
JEC 1-9 хүртэлх түвшин
Хичээлийн хуваарь
Багачуудын ганцаарчилсан анги 6 цаг /G,R,L,S,W, V/,
Хичээллэх цаг
Өдөрт 6 цаг, 7 хоногт 30 цаг
Түвшний удирдамж
1-р түвшинөөс дээш 4 долоо хоног
Шалгалт
1-р кампус /түвшин тогтоох шалгалт, 4 долоо хоног бүр түвшин тогтоох шалгалт/
2-р кампус /9-р түвшинтэй, 3-4 долоо хоног бүр түвшин тогтоох шалгалт/
Хичээл эхлэх өдөр
Даваа гариг
Үргэлжлэх хугацаа
8 долоо хоногоос дээш
Насны хязгаар
7-15 настай
Оюутны хотхон
1-р кампус
2-р кампус
Номын сан
Энгийн оюутан: Байршилыг сонгох (Хямдралтай оюутанууд: Нэгж номын сурагчийн байршил)

GEC Гэр бүлийн хөтөлбөр

Энэ сургалт нь English Fella- суралцахаа ирсэн хүүхэд эцэг эхчүүдэд зориулагдсан юм.
Эцэг эхчүүд нь 4 цагийн ганцаарчилсан хичээлтэй тул хүүхдүүдээ анхаарал хандуулах хангалттай цаг гаргаж чадна.
Амралтын өдөр дэлгүүр хэсэх, аялах төлөвлөгөө зохиох боломжтой.
Түвшин
GEC 1-9 хүртэлх түвшин
Хичээлийн хуваарь
ганцаарчилсан анги 3 цаг /S,/, 1 цаг нээлттэй анги
Хичээллэх цаг
Өдөрт 3 цаг, 4 хоногт 4 цаг
Түвшний удирдамж
1-р оюутны хотхон дээр 4 долоо хоног бүр анхан шатнаас дээш
2-р оюутны хотхон дээр 9-р түвшин хүртэл түвшин бүр 3-4 долоо хоног
Шалгалт
Түвшин тогтоох шалгалт, 4 долоо хоног бүр түвшин тогтоох шалгалт
Хичээл эхлэх өдөр
Даваа гариг
Үргэлжлэх хугацаа
8-аас дээш долоо хоног
Оюутны хотхон
1-р кампус
2- кампус
Номын сан
Энгийн оюутан: Байршилыг сонгох (Хямдралтай оюутанууд: Нэгж номын сурагчийн байршил)