PIRC

PIFT

PIGI


PIRC IELTS тойм бэлтгэл

Энэ анги нь IELTS шалгалт бэлдэж байгаа ганцаарчилсан багштай сурагчдад зориулагдсан болно. Сурагчид ганцаарчилсан хөтөлбөрөөр ур чадвараа хөгжүүлэх хөтөлбөр сонгож болно.
PIRC анги нь өөрийн оноогоо хурдан сайжруулах хүсэлтэй сурагчдад зориулагдсан болно.
Түвшин
PRIC сургалтын элсэхийг хүсэгчид 2,5 болон түүнээс дээш оноотой байх. English Fella элсэлтийн шалгалтын оноо, IELTS, TOEFL, TOEIC оноотой байна.
Хичээлийн хуваарь
IELTS ганцаарчилсан 5 цаг /бичих, унших, сонсох, ярих, дасгалжуулагч/, 1*4 анги 2 цаг, premium анги 1 цаг.
Хичээлийн цаг
Өдөр бүр 8 цаг / 7 хоногт 42 цаг.
Шалгалт
Элсэлтийн шалгалт, mock test 2 долоо хоногт эсвэл 4 долоо хоног бүр.
Хичээл эхлэх өдөр
Даваа гариг.
Үргэлжлэх хугацаа
Доод тал нь 1 долоо хоног.
Насны доод хязгаар
15-с дээш.
Хотхон
2-р оюутны хотхон /Спарта/.
Номын сан
Энгийн оюутан: Байршилыг сонгох (Хямдралтай оюутанууд: Нэгж номын сурагчийн байршил)

PIFT Бүтэн цагаар IELTS бэлтгэх хөтөлбөр

Энэхүү сургалт нь гадаадад суралцах, оюутны солилцооны хөтөлбөрт хамрагдах, бусад улсад ажиллах хүсэлтэй сурагчдад зориулагдсан болно. Энэ шалгалтанд амжилттай бэлдэхийн тулд хүссэн албан ёсны онооны үр дүнг авах хамгийн сайн арга юм.
Бүрэн цагийн IELTS курс нь туршилтын анхан шатны мэдлэгтэй, ур чадвараа хөгжүүлж буй хүмүүст зориулагдсан болно. Өндөр оноо авахад нь туслахын тулд сургуулийн туршлагатай багш нар тусалдаг. Эдгээр нь сурагчдыг жинхэнэ шалгалтанд дасан зохицож, сул талыг нь үр дүнтэй сайжруулахад тусална.
Түвшин
Fella нь 1-9 онооны ангитай.Бүх сурагчид IELTS 1-9 онооны ангид суралцах бөгөөд тус оноо нь хүчин төгөдөр байна.
IELTS ганцаарчилсан 4 цаг /бичих, унших, сонсох, ярих/, 1*4 2 цаг, 1-8 1 цаг, нээлттэй 1 анги.
Өдөрт 8 цаг 7 хоногт 40 цаг.
Хичээлийн хуваарь
IELTS ганцаарчилсан 4 цаг /бичих, унших, сонсох, ярих/, 1*4 2 цаг, 1-8 1 цаг, нээлттэй 1 анги.
Хичээллэх цаг
Өдөрт 8 цаг 7 хоногт 40 цаг.
Шалгалт
Түвшин тогтоох шалгалт, моск тест 2 долоо хоног бүр 4 долоо хоног бүр.
Хичээл эхлэх өдөр
Даваа гариг.
Үргэлжлэх хугацаа
Доод тал нь 1 долоо хоног.
Насны хязгаар
15-с дээш.
Оюутны хотхон
1-р кампус
2-р кампус
Номын сан
Энгийн оюутан: Байршилыг сонгох (Хямдралтай оюутанууд: Нэгж номын сурагчийн байршил)


PIGI эрчимжүүлсэн IELTS баталгаат онооны анги

Энэ анги нь гадаадад дээд боловсрол эзэмшиж, цагаачлах эсвэл ажиллах хүсэлтэй сурагчдад зориулагдсан юм. Тус сургалт нь долоо хоног тутмын хуурамч тест, бэрхшээлтэй шалгалтын бүртгэл, дөрвөн долоо хоногийн үнэгүй сургалтын төлбөр, оюутнууд хүссэн оноогоо авч чадаагүй тохиолдолд нэмэлт үйлчилгээ үзүүлдэг. Энэхүү сургалтаар оюутнууд богино хугацаанд зорилтот оноогоо (5.5 / 6.0 / 6.5) авах боломжтой.
Түвшин
PIGI D /5.5 баталгаат онооны анги/ сурагч 4,0 оноотой байх ёстой.
PIGI C /6.0 баталгаат оноо/ сурагч 5,0 оноотой байх.
PIGI B /6,5 баталгаат оноо/ сурагч 5,5 оноотой байх.
PIGI A /7.0 баталгаат оноо/ сурагч 6,0 оноотой байх.
Элсэлтийн шалгалтын оноо: English Fella-гийн IELTS, TOEFL эсвэл TOIEC шалгалтын оноо нь хүчин төгөлдөр байна.
Хичээлийн хуваарь
Ганцаарчилсан хичээл 4 цаг, 1*4 2 цаг, 1*8 нэг цаг.
IELTS ангид дээд тал нь 25 минут мокк тест авдаг.
Баталгаа
Мэргэшсэн нэг IELTS шалгалтын хөтөлбөр.
Сурагч хүссэн оноогоо авч чадаагүй тохиолдолд нэг удаа 4 долоо хоног үнэгүй сургана.
Баталгааны нөхцөл
12 долоо хоногоос доошгүй хугацаагаар суралцсан бөгөөд ирц 97 хувьтай байна.
Хичээллэх цаг
Өдөрт 8 цаг, 7 хоногт 42 цаг, заавал бие даан сурах бөгөөд Бямба гаригт мок тест хийнэ.
Шалгалт
Түвшин тогтоох тест долоо хоног бүр мок тест өдөр тутмын дүрмийн тест /Ням гарит өгнө /.
Хичээл эхлэх өдөр
Даваа гариг.
Үргэлжлэх хугацаа
12 долоо хоногоос доошгүй хугацаатай.
Насны хязгаар
15-с дээш.
Оюутны хотхон
2-р оюутны хотхон /Спарта/.
Номын сан
Энгийн оюутан: Байршилыг сонгох (Хямдралтай оюутанууд: Нэгж номын сурагчийн байршил)